[pl]Polski | [en]English


Referencje

Biuro Projektów "Metroprojekt" jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego.

B.P. "Metroprojekt" Sp. z o.o. posiada referencje wiarygodności technicznej udzielone przez Izbę Projektowania Budowlanego


Projektanci "Metroprojektu" pracują wg najwyższych standartów

Nagrody i wyróżnienia: