[pl]Polski | [en]English


Informacja o RODO i przetwarzaniu danych

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych przez BIURO PROJEKTÓW METROPROJEKT SP. Z O.O.
Administratorem Twoich danych osobowych jest :
BIURO PROJEKTÓW METROPROJEKT SP. Z O.O. Adres email : rodo(at)metroprojekt.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia należytego wykonania przez nas usług.

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane :
- świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania ze strony i poczty elektronicznej
- zapewnienie obsługi Państwa zapytań, transakcji i rozwiązywania problemów związanych z działalnością firmy
- obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierują
- przekazywania materiałów potrzebnych do realizacji zamówień złożonych w naszej firmie
.